Szkolenia GWO i BHP

BLOG o GWO

Kursy GWO w Polsce spełniające najsurowsze normy postawione przez GWO Global Wind Organisation. Najważniejszym kryterium jakie powinniśmy brać pod uwagę powinna być jakość oferowanych szkoleń, a ich największym atutem jest fakt iż pracodawcy na całym świecie akceptują certyfikaty GWO niezależnie od tego w jakim kraju zostało ono przeprowadzone.

Jakie kursy GWO organizowane są Kursy GWO w Polsce?

Basic Safety Training Standard

First Aid – Pierwsza pomoc przedmedyczna

Celem modułu pierwszej pomocy BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie udzielania pierwszej pomocy w bezpieczny sposób, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego i zgodnie z wytycznymi ILCOR, np. wytycznymi ERC i AHA.

Delegaci są w stanie zidentyfikować i wyjaśnić normalne funkcje, normalne oznaki i objawy poważnych i drobnych urazów i chorób związanych z ludzkim ciałem.

Delegaci są w stanie zademonstrować zrozumienie i prawidłową kolejność zarządzania w nagłych wypadkach w środowisku turbin wiatrowych.

Delegaci są w stanie zademonstrować poprawne korzystanie z pierwszej pomocy ratunkowej za pomocą badania podstawowego „C” A-B-C, w tym korzystanie z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Delegaci są w stanie wykazać prawidłowe użycie sprzętu pierwszej pomocy w scenariuszu pierwszej pomocy.

 

Manual Handling – transport ręczny

 

Celem modułu transport ręczny BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie wykonywania obowiązków służbowych w sposób bezpieczny i rzetelny, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego.

Delegaci są w stanie zidentyfikować te aspekty swoich zadań zawodowych, które mogłyby zwiększyć ryzyko wystąpienia urazów mięśni/szkieletu.

Delegaci są w stanie wykazać się zrozumieniem bezpiecznych praktyk w zakresie ręcznego przemieszczania, w tym prawidłowego obchodzenia się ze sprzętem.

Delegaci są w stanie zidentyfikować oznaki i objawy urazów związanych ze złymi technikami ręcznego przemieszczania i posiadają wiedzę na temat metod raportowania.

Delegaci są w stanie zademonstrować podejście do ręcznej obsługi w środowisku turbin wiatrowych.

Delegaci są w stanie zademonstrować techniki redukcji ryzyka związane z ręcznym przemieszczaniem.

 

Fire Awareness – Świadomość pożarowa, ochrona PPOŻ

Celem modułu świadomość pożarowa BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie zademonstrować wiedzę na temat rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia.

Delegaci są w stanie zademonstrować wiedzę na temat przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z tym zagrożeń.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować wszelkie oznaki pożaru w środowisku turbin wiatrowych.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować wiedzę na temat planów awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych, w tym procedur wykrywania dymu i ewakuacji awaryjnej.

Delegaci są w stanie zademonstrować prawidłowe działania w zakresie wykrywania pożaru, w tym prawidłowe działanie i gaszenie go za pomocą sprzętu gaśniczego w turbinach wiatrowych.

 

Working at Heights – praca na wysokościach

 

 

Celem modułu „Praca na wysokościach” BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokościach, charakterystyczną dla grupy roboczej.

Delegaci są w stanie wykazać się zrozumieniem obowiązujących przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach.

Delegaci są w stanie wykazać prawidłową identyfikację sprzętu ochrony osobistej, w tym identyfikację europejskich/globalnych oznaczeń standardowych, np. uprzęży, kasków, lonży itp.

Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie prawidłowej kontroli, obsługi, przechowywania i zakładania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, np. uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do pozycjonowania oraz urządzeń pomocniczych.

Delegaci są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, np. uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do ustanawiania pozycji roboczej. Obejmuje to poprawną identyfikację punktów kotwiczenia i prawidłowe zachowanie na drabinie.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe stosowanie urządzeń ewakuacyjnych.

Delegaci są w stanie zademonstrować, jak podejść do sytuacji ratowniczych w turbinach wiatrowych i efektywnie wykorzystywać sprzęt ratowniczy.

 

Sea survival – przetrwanie na morzu

 

Celem modułu przetrwania na morzu BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i objawów związanych z hipotermią i utonięciem.

Delegaci są w stanie zademonstrować zrozumienie zalet i ograniczeń różnych środków ochrony osobistej (LSA), PPE i PFPE powszechnie stosowanych na morzu w przemyśle energii wiatrowej i są w stanie odpowiednio je wykorzystać.

Delegaci są w stanie zademonstrować bezpieczny transfer ze statku do portu, statku do fundamentu wierzy i statku na statek.

Delegaci są w stanie zademonstrować wiedzę na temat procedur awaryjnych i procedur bezpieczeństwa na instalacjach, statkach i turbinach wiatrowych.

Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat SAR i GMDSS.

Delegaci są w stanie zademonstrować odzyskanie i udzielanie pierwszej pomocy „człowiekowi za burtą”.

Delegaci są w stanie zademonstrować ewakuację z „WTG” do wody za pomocą urządzenia ewakuacyjnego (np. firmy Protecttion)

Delegaci są w stanie zademonstrować indywidualne i zbiorowe techniki przetrwania na morzu.

Zobacz ośrodki GWO w Polsce