Szkolenia GWO i BHP

Szkolenia GWO i BHP

GWO to organizacja non-profit założona przez producentów i właścicieli turbin wiatrowych.

Członkowie Global Wind Organization ustanawiają wspólne międzynarodowe standardy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i procedur awaryjnych.

Nasze szkolenia GWO i BHP odbywają się również w siedzibie firmy zlecającej szkolenie na specjalne życzenie

Standardy GWO

Standardy szkoleniowe GWO opisują wymagania dotyczące kursów szkoleniowych zalecanych przez członków GWO. Przestrzegając standardów oraz kryteriów GWO, certyfikowani dostawcy szkoleń są uznawani za kompetentnych i sprawnych.

Baza WINDA

Każda osoba, która posiada certyfikat GWO widnieje w bazie danych przemysłu wiatrowego WINDA i jest uważana za kompetentną oraz posiadającą odpowiednią wiedzę. Szkolenia GWO to szansa na zdobycie dobrze płatnego zawodu technika turbin wiatrowych.

Szkolenia GWO i BHP

KURS ESCAPETTOR BASIC

Kurs Escapettor Basic jest skierowny do przyszłych użytkowników osobistego urządzenia ewakuacyjnego Escapettor.

Zobacz wolne terminy

KURS ESCAPETTOR PRO USER

Escapettor PRO User, to naturalne rozwinięcie kursu Escapettor Basic o dodatkowe praktyczne manewry ratownicze  i jeszcze większą porcję wiedzy teoretycznej.  Kurs ten jest skierowany do osób i organizacji, które pracują w służbach ratownictwa miejskiego, straży, wojskupolicji i już posiadają wiedzę na temat ewakuacji i ratownictwa na wysokości.

Zobacz ofertę